با سلام
برای ورود به کنترل پنل دامنه های بین المللی از لینک روبرو استفاده نمایید : http://setname.ir/ca/login
آدرس قبلی نیز شما را به آدرس ذکر شده ، هدایت خواهد نمود
با تشکر


Saturday, June 7, 2014« برگشت